Xử lý thông tin Báo điện tử An ninh Thủ đô có bài viết phản ánh về tình trạng ô nhiễm bụi, không khí tại Hà Nội đang vượt tầm kiểm soát

05:39 | 28/05/2012

Ngày 24/5/2012, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Chí Công ký ban hành Công văn số 3929/UBND-TNMT thông báo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xử lý thông tin Báo điện tử An ninh Thủ đô có bài viết phản ánh về tình trạng ô nhiễm bụi, không khí tại Hà Nội đang vượt tầm kiểm soát.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn