Đôn đốc thực hiện Thông báo số 2520-TB/TU của Thành ủy Hà Nội

09:21 | 13/10/2020

Ngày 09/10/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 4880/UBND-NC về việc đôn đốc thực hiện Thông báo số 2520-TB/TU của Thành ủy Hà Nội Thông báo kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc với Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn