Phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khiếm thị tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố quận Hoàn Kiếm”

05:52 | 06/10/2023

Ngày 05/10/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành Quyết định số 5028/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khiếm thị tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố quận Hoàn Kiếm” do Tổ chức Samaritan’s Purse Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam viện trợ không hoàn lại.

Dự án nhằm mục tiêu giúp các em học sinh, sinh viên khiếm thị tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố quận Hoàn Kiếm phát triển năng lực của bản thân và hoàn nhập xã hội tốt hơn.

Theo đó, Dự án sẽ triển khai các nội dung chính: Trao học bổng, hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng, tổ chức lớp tiếng Anh trực tiếp, tập huấn kỹ năng mềm, tập huấn cho giáo viên về giáo dục đặc biệt, tổ chức hoạt động dã ngoại, tham vấn, tổ chức ngày hội việc làm, tổ chức các chương trình sự kiện và tạo cơ hội việc làm cho một số sinh viên khiếm thị qua chương trình thực tập.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn