Phê duyệt phương án xử lý tài sản là động vật rừng do người dân tự nguyện giao nộp cho Nhà nước

02:15 | 14/02/2023

Ngày 10/2/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 858/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là động vật rừng do người dân tự nguyện giao nộp cho Nhà nước.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn