Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022

05:36 | 13/04/2023

Ngày 12/4/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 2177/QĐ-UBND về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022.

Theo đó, khen thưởng cho 08 tập thể, 16 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Danh sách chi tiết tại file đính kèm

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn