Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

04:31 | 14/09/2023

Ngày 12/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4553/QĐ-UBND về việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Theo đó, xếp hạng 12 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, trong đó có 11 đơn vị xếp hạng II và 01 đơn vị xếp hạng III (có bảng xếp hạng cụ thể kèm theo).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn