Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Đề cương Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

04:52 | 15/10/2020

Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Đề cương Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi tổ chức các kỳ kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh, chi biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy ngành Giáo dục và Đào tạo; tập huấn đội tuyển học sinh giỏi tại các trường có hệ chuyên của thành phố Hà Nội, tập huấn đội tuyển học sinh giỏi thành phố Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
Cổng Thông tin điện tử UBND Thành phố giới thiệu toàn văn nội dung Dự thảo Đề cương Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi tổ chức các kỳ kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh, chi biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy ngành Giáo dục và Đào tạo; tập huấn đội tuyển học sinh giỏi tại các trường có hệ chuyên của thành phố Hà Nội, tập huấn đội tuyển học sinh giỏi thành phố Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
Ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết xin gửi về hòm thư vanthu@hanoi.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn