Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường gom và kè sông Đào Nguyên Khê đoạn từ cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tỷ lệ 1/500 tại xã Tiên Dương, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội

10:04 | 03/09/2019

Ngày 29/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 4675/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường gom và kè sông Đào Nguyên Khê đoạn từ cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội  - Lào Cai, tỷ lệ 1/500 tại xã Tiên Dương, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn