Đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp phục vụ và tham dự kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố khóa XV

07:55 | 27/06/2018

Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên ký ban hành Công văn số 2883/UBND-NC về việc đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp phục vụ và tham dự kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố khóa XV.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn