Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Cảng container Phù Đổng, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: tại xã Cổ Bi và Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

03:28 | 21/10/2021

Ngày 20/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 4513/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Cảng container Phù Đổng, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: tại xã Cổ Bi và Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn