Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố

02:22 | 05/06/2020

Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết thông qua chủ trương Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy định nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
Cổng Thông tin điện tử UBND Thành phố giới thiệu toàn văn nội dung Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết thông qua chủ trương Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy định nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
Ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Tờ trình xin gửi về hòm thư vanthu@hanoi.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn