Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ Quốc lộ 3 đến hết cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê tỷ lệ 1/500, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

09:13 | 27/07/2020

Ngày 22/7/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 3253/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ Quốc lộ 3 đến hết cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê tỷ lệ 1/500, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn