Tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc Covid-19 quản lý tại nhà

11:10 | 05/04/2022

Ngày 31/3/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 948/UBND-ĐT về việc tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc Covid-19 quản lý tại nhà.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn