Chỉ đạo về chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp quy định tại Khoản 3, Điều 13 Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND Thành phố

11:07 | 22/11/2013

Ngày 19/11/2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký ban hành Công văn số 8765/UBND-TNMT về việc chỉ đạo về chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp quy định tại Khoản 3, Điều 13 Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn