Khen thưởng thành tích đột xuất trong thực hiện công trình "Cải tạo môi trường nước Hồ Hoàn Kiếm"

07:49 | 10/02/2018

Ngày 09/02/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND khen thưởng thành tích đột xuất trong thực hiện công trình "Cải tạo môi trường nước Hồ Hoàn Kiếm".

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn