Đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp phục vụ và tham dự kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố năm 2020

07:36 | 17/11/2020

Ngày 06/11/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 5282/UBND-NC về việc đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp phục vụ và tham dự kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố năm 2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn