Công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2022) và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác triển khai xây dựng công trình

05:07 | 28/09/2022

Ngày 28/9/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 3528/QĐ-UBND về việc công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2022) và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác triển khai xây dựng công trình.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn