Khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố

09:04 | 11/01/2018

Ngày 09/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn