Thực hiện nghiêm việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân

10:46 | 04/02/2010

Để việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân tại địa bàn TP Hà Nội năm 2010 đạt chỉ tiêu, chất lượng, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Công an Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã tiến hành các bước tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đạt chỉ tiêu Chính phủ, Bộ Công an giao.

 

Đồng thời, quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về nhiệm vụ tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân năm 2010; Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô và cơ quan liên quan tuyên truyền thực hiện Luật Công an nhân dân đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố.

 

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân tại Thành phố năm 2010; Tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Công an TP tiến hành tuyển chọn, gọi công dân đủ tiêu chuẩn ở các địa phương tham gia phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân theo đúng quy định.

 

Trọng Dũng


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn