Bổ nhiệm lại Giám đốc Ban Quản lý dự án Quy hoạch xây dựng đối với ông Lương Đỗ Quân

06:09 | 12/08/2019

Ngày 02/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4143/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Ban Quản lý dự án Quy hoạch xây dựng đối với ông Lương Đỗ Quân.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn