Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường tỉnh 424

05:16 | 21/08/2023

Ngày 16/8/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 4108/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi xây dựng nền đường) tuyến đường tỉnh 424 đoạn từ Đỗ Xá - Quan Sơn (ngã 5 Tế Tiêu) đến đập tràn cầu Dậm, tỷ lệ 1/500. Địa điểm xã Hợp Tiến, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi xây dựng nền đường) tuyến đường tỉnh 424 đoạn từ Đỗ Xá - Quan Sơn (ngã 5 Tế Tiêu) đến đập tràn cầu Dậm, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định với các nội dung chính như: Vị trí và hướng tuyến; Quy mô, cấp hạng đường; Tim đường quy hoạch và chỉ giới đường đỏ; Các nút giao.

UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ và ranh giới phạm vi xây dựng nền đường tuyến đường tỉnh 424 đoạn từ Đỗ Xá - Quan Sơn (ngã 5 Tế Tiêu) đến đập tràn cầu Dậm theo Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố.

Giao UBND huyện Mỹ Đức chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai và bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ, được phê duyệt cho UBND các xã Phù Lưu Tế và xã Hợp Tiến để quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường theo quy định.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn