Phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án Tái tạo thư viện công cộng giai đoạn 2021-2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tài trợ

11:56 | 30/09/2022

Ngày 28/9/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 3531/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án Tái tạo thư viện công cộng giai đoạn 2021-2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tài trợ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn