Triển khai Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 của HĐND Thành phố về thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn thanh quyết toán đối với các dự án còn vướng mắc giải phóng mặt bằng

06:08 | 12/08/2019

Ngày 05/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 3343/UBND-KH&ĐT về việc triển khai Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 của HĐND Thành phố về thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn thanh quyết toán đối với các dự án còn vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn