Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Cải lương Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

01:43 | 21/11/2022

Ngày 18/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4538/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Cải lương Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn