Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

11:21 | 14/09/2020

Ngày 11/9/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 4063/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn