Tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

02:56 | 01/09/2021

Ngày 31/8/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn