Bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thành phố Hà Nội theo Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

08:16 | 02/08/2022

Ngày 13/7/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND về việc bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thành phố Hà Nội theo Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn