Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua của Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập và Đại hội lần thứ III (Nhiệm kỳ 2018 - 2023)

01:50 | 07/11/2018

Ngày 02/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6083/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua của Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập và Đại hội lần thứ III (Nhiệm kỳ 2018 - 2023).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn