Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023

05:16 | 18/09/2023

Ngày 15/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4641/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023.

Theo đó, tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” năm học 2022-2023 cho 01 tập thể; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 43 cá nhân có thành tích xuất sắc từ năm học 2021-2022 đến năm học 2022-2023 (có danh sách kèm theo).

Mức thưởng cho các tập thể, cá nhân theo quy định tại Điều 69 và Điều 73 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản các đơn vị để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn