Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Xuân Minh

08:10 | 02/08/2022

Ngày 28/7/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 2636/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn