Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Mạng lưới nhóm hỗ trợ và tư vấn việc làm của Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội" do tổ chức Mennonite Central Committee tài trợ

01:54 | 22/05/2020

Ngày 18/5/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 2042/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Mạng lưới nhóm hỗ trợ và tư vấn việc làm của Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội" do tổ chức Mennonite Central Committee tài trợ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn