Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thuộc Hội Người mù thành phố Hà Nội đối với ông Trần Trung Hiếu

06:09 | 12/08/2019

Ngày 09/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 4261/QĐ-UBND về việc Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thuộc Hội Người mù thành phố Hà Nội đối với ông Trần Trung Hiếu.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn