Phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Cộng đồng thực hành phương pháp nông nghiệp tương hợp năng lượng” do Tổ chức Adventist Development and Relief Agency International (ADRA) tài trợ

04:46 | 26/09/2022

 Ngày 23/9/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 3462/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Cộng đồng thực hành phương pháp nông nghiệp tương hợp năng lượng” do Tổ chức Adventist Development and Relief Agency International (ADRA) tài trợ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn