Triển khai công tác phòng, chống thiên tai, tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi trên địa bàn Thành phố

09:12 | 27/07/2020

Ngày 20/7/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 3207/UBND-KT về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai, tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi trên địa bàn Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn