Khen thưởng thành tích đột xuất cho học sinh đạt giải trong các cuộc thi Olympic Quốc tế năm học 2017-2018

08:26 | 17/05/2018

Ngày 16/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2343/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho học sinh đạt giải trong các cuộc thi Olympic Quốc tế năm học 2017-2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn