Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các TTHC, văn bản báo cáo UBND Thành phố

10:04 | 16/09/2020

Ngày 14/9/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 4449/UBND-TKBT về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các TTHC, văn bản báo cáo UBND Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn