Lịch Tiếp công dân của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2019

11:15 | 21/01/2019

Ngày 21/01/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Thông báo số 73/TB-UBND về Lịch Tiếp công dân của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2019.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn