Triển khai hệ thống mã số thủ tục hành chính, mã số hồ sơ hành chính

08:30 | 31/03/2010

UBND Thành phố vừa ban hành quyết định số 1397/QĐ-UBND quy định hệ thống mã số thủ tục hành chính, mã số hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan hành chính của TP Hà Nội.

Hệ thống mã số Thủ tục hành chính, mã số hồ sơ hành chính của Thành phố được sử dụng trong giao dịch giữa cơ quan hành chính với công dân, tổ chức, cụ thể: trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước; trong danh mục TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của các cơ quan hành chính của TP Hà Nội do UBND Thành phố công bố; trên mã số phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính do Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính phát hành (gọi tắt là mã số phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính); ghi trong sổ nhật ký để thay thế cột số thứ tự trong sổ nhật ký.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc sử dụng hệ thống mã số TTHC, mã số hồ sơ hành chính, mã phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính trong trong giao dịch giữa các cơ quan hành chính với công dân, tổ chức.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị triển khai hệ thống mã số TTHC, mã số hồ sơ hành chính, mã phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính; Bổ sung, chỉnh lý hệ thống mã khi có thay đổi, phát sinh; Thực hiện triển khai phần mềm thông báo trạng thái kết quả giải quyết TTHC lên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội tại các đơn vị phục vụ cho công dân, tổ chức tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ hành chính.

Đặng Huyền

 

 

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn