Thành lập Trung tâm Thông tin điện tử Thành phố trực thuộc Văn phòng UBND thành phố Hà Nội

08:58 | 11/09/2023

Ngày 07/9/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4488/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Tin học - Công báo thành phố Hà Nội thuộc Văn phòng UBND thành phố Hà Nội thành Trung tâm Thông tin điện tử thành phố Hà Nội.

Theo đó, tổ chức lại Trung tâm Tin học - Công báo thành phố Hà Nội thuộc Văn phòng UBND thành phố Hà Nội trên cơ sở chuyển bộ phận cổng thông tin điện tử (bao gồm chức năng, nhiệm vụ, biên chế và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực báo chí có liên quan) của Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội thuộc Sở Thông tin và Truyền thông về Trung tâm Tin học - Công báo thành phố Hà Nội.

Trung tâm Thông tin điện tử thành phố Hà Nội có tên tiếng Anh là Hanoi Electronic Information Center (HANOI EIC). Trụ sở làm việc tại số 12 phố Lê Lai, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Trung tâm Thông tin điện tử thành phố Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Thông tin điện tử có chức năng giúp Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về các lĩnh vực: Tổ chức, quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử thành phố Hà Nội và các kênh cung cấp thông tin khác của Thành phố, Trang tin điện tử Văn phòng UBND Thành phố. Đầu mối kết nối, chia sẻ thông tin hành chính điện tử và các thông tin, dịch vụ công trực tuyến chính thống của Thành phố. Tổ chức hoạt động tương tác giữa chính quyền với tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Tổ chức hoạt động cung cấp thông tin báo chí của người phát ngôn của UBND Thành phố. Phối hợp xử lý các vấn đề báo chí theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố theo quy định. Quản lý, vận hành kỹ thuật hệ thống mạng tin học UBND Thành phố và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đến các cấp chính quyền Thành phố và hoạt động của Văn phòng UBND Thành phố. Quản lý, xuất bản, phát hành Công báo.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm Thông tin điện tử có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn