Thay thế Ủy viên Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2018 và Ủy viên Ban Chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2018-2019

03:34 | 06/06/2018

Ngày 05/6/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 2746/QĐ-UBND về việc thay thế Ủy viên Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2018 và Ủy viên Ban Chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2018-2019.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn