Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

05:44 | 30/07/2020

Ngày 29/7/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3333/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn