Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hội nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố Hà Nội

10:40 | 18/11/2020

Ngày 18/11/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 5172/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hội nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn