Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đối với lãnh đạo của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

05:18 | 13/02/2020

Ngày 11/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 699/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đối với lãnh đạo của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn