Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết và Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố

10:51 | 05/11/2020

Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết về một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội và Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.
Cổng Thông tin điện tử UBND Thành phố giới thiệu toàn văn nội dung Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết về một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội và Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.
Ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết xin gửi về hòm thư vanthu@hanoi.gov.vn.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn