Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

07:51 | 12/09/2018

Ngày 11/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4793/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn