Khen thưởng thành tích trong công tác chi trả tiền hỗ trợ theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND Thành phố cho các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gặp khó khăn trong đại dịch virus Corona (Covid-19)

01:55 | 22/05/2020

Ngày 19/5/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2060/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác chi trả tiền hỗ trợ theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND Thành phố cho các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gặp khó khăn trong đại dịch virus Corona (Covid-19).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn