Khen thưởng thành tích trong diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Thành phố năm 2020

03:35 | 02/12/2020

Ngày 27/11/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 5317/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Thành phố năm 2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn