Điều chỉnh một số nội dung tại Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 24/11/2022 về tổ chức Chương trình hành động vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2023

04:42 | 16/02/2023

Ngày 15/02/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 381/UBND-KTN về việc điều chỉnh một số nội dung tại Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 24/11/2022 về tổ chức Chương trình hành động vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn