Triển khai Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 09/01/2023 của của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2022

11:37 | 31/01/2023

Ngày 30/01/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Công văn số 219/UBND-TH về việc triển khai Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 09/01/2023 của của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2022.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn