Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ, phạm vi xây dựng nền tuyến đường vào Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, tỷ lệ 1/500 tại các xã Tân Dân, Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

01:50 | 07/11/2018

Ngày 05/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6091/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ, phạm vi xây dựng nền tuyến đường vào Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, tỷ lệ 1/500 tại các xã Tân Dân, Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn